Portás munkakörbe kollégát keresünk Sárospatakon


Eszterházy Károly Egyetem a

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §

alapján pályázatot hirdet

Sárospataki Comenius Campus Üzemeltetési Igazgatóság

Portás

munkakör betöltésére. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • határozott idejű közalkalmazotti jogviszony 2021.12.31.-ig

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 • Borsod-Abaúj Zemplén megye, 3950 Sárospatak, Eötvös út 7. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • A portai feladatokat mindenkor megfelelő udvariassággal, segítőkészséggel és intelligenciával látja el.
 • Legyen helyismeret, rendelkezzen információval az intézmény más épületeiről is.
 • A mindenkori szolgálatben lévő portás kötelessége, hogy a legnagyobb figyelemmel kísérje az épületbe érkező, és az onnan távozó személyeket.
 • Különös figyelmet fordítson az épület vagyonvédelmére.
 • Tűz esetén maradéktalanul értesíti a tűzoltóságot, az épületben tartózkodók menekítését elősegíti.
 • Vezeti a portán elhelyezett eseménynaplót.

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata az irányadók.

Elvárt kompetenciák:

 • Jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség.
 • Kiváló konfliktuskezelő és együttműködési képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz.
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
 • Büntetlen előélet igazolása (három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány).
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör legkorábban 2021. január 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:  2020. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Humánerőforrás Szolgáltatói Osztály részére a "Jelentkezem" gombon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A pályázati elbeszélgetésre történő behívás előzetes kiválasztás alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 14. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: https://uni-eszterhazy.hu/hu/egyetem/kozlemenyek/allaspalyazatok

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, elektronikus úton határidőben érkezett pályázat az Eszterházy Károly Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálásra.

Információk az állásról


Foglalkoztatás jellege

 • Teljes munkaidő 8 óra

Munkarend

 • Általános