Kollégiumi gondnok munkakörbe kollégát keresünk sárospataki munkavégzésre


Eszterházy Károly Egyetem 

..a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §

alapján pályázatot hirdet

Sárospataki Comenius Campus Üzemeltetési Igazgatóság

Kollégiumi gondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • határozott idejű közalkalmazotti jogviszony 2022.01.31.-ig

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő, heti 40 óra 

A munkavégzés helye:

 • Borsod-Abaúj Zemplén megye, 3950 Sárospatak, Eötvös u. 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Ellátja a kollégium adminisztratív feladatait
 • Havonta ellenőrzi a kollégiumi férőhelyek állapotát, szobák tisztaságát. 
 • Ellenőrzi a kollégiumi vendégéjszakák adminisztrációját, hetente összesítést készít, és azt eljuttatja a pénzügyi és számviteli osztályra.
 • A kollégium szabad férőhelyeinek vendégszállásként való hasznosításának teljeskörű ügyintézése.
 • Szállásforgalommal kapcsolatosan havonta ifa és statisztikai jelentés készítése.
 • Leltárfelelősségi feladatokat ellátása.
 • A portások munkaidejének beosztása havi bontásban, feladataik irányítása és ellenőrzése.

Illetmény és juttatások: 

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata az irányadók.

Pályázati feltételek: 

 • Legalább középfokú végzettség, felsőfokú gazdasági szakirányú végzettség előnyt jelent.
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeret (MS Office, Excel) 
 • Magyar állampolgár, büntetlen előélet, cselekvőképesség. 
 • Releváns területen szerzett szakmai tapasztalat. 

Elvárt kompetenciák:

 • Jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség.
 • Kiváló konfliktuskezelő és együttműködési képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •  Szakmai önéletrajz.
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
 • Büntetlen előélet igazolása (három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány).
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör legkorábban 2021. február 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Humánerőforrás Szolgáltatói Osztály részére a "Jelentkezem" gombon keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A pályázati elbeszélgetésre történő behívás előzetes kiválasztás alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 25. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

https://uni-eszterhazy.hu/hu/egyetem/kozlemenyek/allaspalyazatok

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, elektronikus úton határidőben érkezett pályázat az Eszterházy Károly Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálásra.

Információk az állásról


Foglalkoztatás jellege

 • Teljes munkaidő 8 óra

Munkarend

 • Általános

Hasonló hirdetések